Lek og læring

Barna i Botnestua naturbarnehage skal lære og utvikle seg i sosialt samspill med andre barn og voksne. De skal få kjennskap til sitt nærmiljø og naturen rundt barnhagen.

I Botnestua naturbarnehage er vi glad i å være ute. Her er natur og friluft sentralt.

Vi ønsker at barna i leken vil sette pris på området vårt. Å ta vare på naturen vil også være en viktig del av det vi vil formidle, gjennom å forsøke å være gode rollemodeller for barna.

Vi har et fast sted i skogen, hvor vi har bålplass. Her gis mulighet for frilek ute i naturen. Fast bålplass har vi også like ved barnehage med en enkel gapahuk. Her kan vi også tilberede maten vår og som varmested på kalde dager.

Vi ser det som viktig at barna finner sitt eget tempo i hverdagen. I enkelte aktiviteter deler vi barna inn i grupper etter alder, fordi vi mener ulik alder i perioder tilsier ulik stimulanser.

Men det mest sentrale i Botnestua naturbarnehage er å arbeide med det sosiale fellesskapet på tvers av aldersgrupper.


Om oss

Botnestua naturbarnehage er en en-avdelings barnehage for barn 2-5 år. Vi kan ta i mot 4 2-åringer og 15 3-5 åringer.

Barnehagen eies og drives av Botne skiklubb i foreningens klubbhus. Barnehagen ligger i naturskjønne og svært rommelige omgivelser ved inngangen til Botnemarka.

Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv.

Link til barnehagens vedtekter 

Styrer: Hans R. Finsberg

Førskolelærer: Lise Bjervig

Assistent: Elin Hermansen

Assistent: Tone Hofmo


Telefonnummer: 33056345

Blogginnlegg ...

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra 07.15 til 16.45 - fem dager i uka.


Ferie og fridager.

Barnehagen holder stengt 4 uker i juli. Barnehagen er også stengt mellom jul og nyttår og i påskeuka.

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da har barna fri. Nærmere informasjon om planleggingsdagene bli gitt på oppslagstavla.

Powered by: Bloc